1er congrés d’Educació viva

Hola a tots, del 25 al 29 de maig arriba el 1er congrés d’Educació Viva. La inscripció és gratuïta. El congrés és un projecte fet amb molt d’amor per l’associació CAIEV (Associació per a la recerca per a l’Educació viva) amb més de 20 ponents parlant de la seva experiència personal. Estic molt content de participar-hi amb la ponència “Tirar del hilo: la infancia como fuente infinita de creatividad”. Música, infància, creativitat i recursos per acompanyar-la. Dirigit a famílies, educadors i a projectes educatius. www.congreso.caiev.com

*Hola a todos, del 25 al 29 de mayo llega el 1er congreso de Educación Viva. La inscripción es gratuita. El congreso es un proyecto hecho con mucho amor por la asociación CAIEV (Asociación para la investigación para la Educación viva) con más de 20 ponentes hablando de su experiencia personal. Estoy muy contento de participar con la ponencia “Tirar del hilo: la infancia como fuente infinita de creatividad”. Música, infancia, creatividad y recursos para acompañarla. Dirigido a familias, educadores y proyectos educativos. www.congreso.caiev.com