Shambhala warriors (a Tibetan legend)

Les llavors volen pel vent.
Algunes germinen, d’altres no els hi cal. 
Tot té el seu ordre.
Cada gest, cada acte és per a tots. 
Per petit que aparentment sembli, sempre és per a tots. 
Descobrir els dons que ens brinda la vida és un camí. 
Descobrir-te, estimar-te i
compartir-te és un camí.
I com una eruga, quan per un moment sembla que estàs perdut, t’adones que el camí es va dibuixant sota els teus peus. 
Aquí, aquí és on resideix la força.

Las semillas vuelan por el viento.
Algunas germinan, otros no les hace falta.
Todo tiene su orden.
Cada gesto, cada acto es para todos.
Por pequeño que aparentemente parezca, siempre es para todos.
Descubrir los dones que nos brinda la vida es un camino.
Descubrirte, amarte y
compartirte es un camino.
Y como una oruga, cuando por un momento parece que estás perdido, te das cuenta que el camino se va dibujando bajo tus pies.
Aquí, aquí es donde reside la fuerza.
The seeds fly in the wind.
Some germinate, others don’t need them.
Everything has its order.
Every gesture, every act is for everyone.
As small as it may seem, it is always for everyone.
Discovering the gifts that life gives us is a path.
Discover yourself, love yourself and
sharing is a way.
And like a caterpillar, when for a moment it seems that you are lost, you realize that the path is drawing under your feet.
Here, here is where the strength resides.


Aquesta fotografia forma part d’un projecte molt bonic que està fent la @sonja_stich_fotografias
“Shambhala warriors”. (A Tibetan legend). Les seves fotos parlen. Podeu visitar el seu instagram o la seva web: https://www.sonjastich.de/

Esta fotografía forma parte de un proyecto muy bonito que está haciendo la @sonja_stich_fotografias
"Shambhala warriors". (A Tibetan legend). Sus fotos hablan. Podeis visitar su instagram o su web: https://www.sonjastich.de/

This photo is part of a very beautiful project that @sonja_stich_fotografias is doing "Shambhala warriors" (a Tibetan legend). Her photos speak for themselves. You can visit her instagram or her website: https://www.sonjastich.de/


#shambhala
#photography