Aquest avís té com a objecte establir les Condicions que regulen l’accés i l’ús de la pàgina de L’últim indi. L’accés i ús de la mateixa impliquen la submissió i acceptació de les condicions que es detallen seguidament.

El contingut d’aquesta pàgina podrà ser modificat en qualsevol moment per part del seu titular, sense necessitat de cap comunicació prèvia per part de L’últim indi.

L’últim indi no es fa responsable dels continguts als que apuntin els links que es puguin oferir des d’aquesta pàgina i que no es corresponguin a dominis titularitat de L’últim indi. Els anunciants i patrocinadors amb els que L’últim indi pugui establir relacions comercials són els responsables tant del compliment de les lleis com dels continguts del material que difonguin i publiquin mitjançant la pàgina de L’últim indi.

Propietat intel·lectual i industrial Aquesta web i tots els continguts, incloent-hi textos, imatges, àudios, vídeos, dissenys, així com qualsevol altre material susceptible de protecció, són titularitat de L’últim indi. Tots aquells continguts dels quals L’últim indi no en sigui la titular, seran inclosos a la pàgina únicament després d’haver obtingut el consentiment corresponent dels seus legítims titulars.

Responsabilitat sobre contingut i ús

L’usuari es compromet a fer un ús correcte de tots els continguts i serveis de la web i no modificarà ni danyarà, de cap manera, les dades, els programes o els documents de la web, ni hi introduirà cap mena de dispositiu lògic o seqüència de caràcters que pugui afectar el sistema informàtic de la web, inclosos els mitjans de protecció i de seguretat. L’últim indi no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis provocats per interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions d’aquest sistema electrònic.

L’últim indi es reserva el dret d’efectuar, sense avís previ, els canvis que consideri oportuns a la web, i de suspendre’n temporalment l’accés per introduir-hi millores o per fer-ne el manteniment. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels canals de comunicació de qualsevol mena que L’últim indi ofereixi en aquesta pàgina, i a no utilitzar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordenament legal. Entre d’altres, però no exclusivament: difondre continguts o propaganda de cap mena, insults, opinions que puguin ser qualificats com a delictes contra l’honor L’últim indi eliminarà totes aquelles manifestacions que no respectin l’esmentat en el paràgraf anterior.

Protecció de dades

L’últim indi compleix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal. Sempre que es recullin dades de persones físiques a efectes de ser incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, degudament declarat davant l’Agència, s’informarà adequadament al titular de dites dades En qualsevol moment podran exercir-se per part dels particulars que hagin proporcionat les seves dades a L’últim indi els drets reconeguts al títol III de la LOPD.

Limitació de la responsabilitat

L’últim indi no assumeix cap responsabilitat derivada, o que se’n pogués derivar, de la utilització que els usuaris facin de les informacions i continguts d’aquesta pàgina web.

Política de galetes

Usem Cookies per millorar la teva experiència d’usuari.